2018. gada 5. dec.

Pasākumu plāns decembrī.


Decembris.


1

01.-31.12.18

‘’Bērnu/Jauniešu žūrija 2017’’ Darbs ar bērniem.

2

04.12.18

Pirmā advente.Iedegsim svecīti!” 

 Darbnīca bērniem.

3

10.-31.12.18

Tik balts un kluss.”
Ziemassvētku tematiskā lit. izst. un telpu noformējums .

4

20.12.18

«Kriminālžanra spīdeklis!»Andrim Kolbergam- 80 (1938) (Lit. izst. b-kā.)

5

25.12.17

Ziemassvētku pasākums-Lai acīs atmirdz Zvaigznes gaisma liegā
Un dvēselē nāk Ziemassvētku prieks.”Kopīgs iestāžu pasākums.

2018. gada 7. nov.

Radoša darbnīca pamatskolas bērniem.

6. novembrī bibliotēkā notika radoša darbnīca pamatskolas visu klašu skolēniem veltīta Latvijas simtgadei- “Tautiska lellīte pašu rokām.”
2018. gada 2. nov.

Pasākumu plāns novembrī.
Novembris.

1
03.11.18
Svecīšu vakars.
"Vien atmiņas smeldzīgas par to,
kas bijis un nebūs vairs...”
Kopīgs iestāžu pasākums.
2
06.11.18
Radoša darbnīca pamatskolas visu klašu skolēniem veltīta Latvijas simtgadei. “Tautiska lellīte pašu rokām.”
3
10.11.18
Novada Folkloras kopu saiets.
Jo dziedāju , jo skanēja! ”
Kopīgs iestāžu pasākums.
4
11.11.18

Lāčplēša diena.
(Tematiskā lit. izst. un noformējums b-kā.)
5
01.-30.11.18
‘’Bērnu/Jauniešu žūrija 2018’’ Darbs ar bērniem.
6
17.11.18
Latvijai- 100!
Latvijas Rep. Proklamēšanas dienai veltīts pasākums
Latvija, Latvija- dedz gaismā mūžīgā!”
Kopīgs iestāžu pasākums.
7
30.11.18
Apsteidzis savu laiku.”
Poļu izcelsmes rakstniekam
Kazimiram Buiņickim- 230 (1788- 1878)
(Lit. izst. b-kā.)


2018. gada 23. okt.

Jaunas grāmatas oktobrī.

Oktobrī bibliotēkas plauktos jaunas grāmatas par pašvaldības līdzekļiem. 
Laipni gaidīti bibliotēkā!
Krekle M. Dzīvības spītīgie asni.
Bellova B. Ezers.
Grofa L. Gaisma un niknums.
Holsela R. Greizo spoguļu spēles. 
Baltrušaitiene Š. Kā zaķis iepazina jūtas.
Tilaks Dz. Labo blēņu vasara. 
Apškrūma K. Latvija gaismas draudzē.
Lekberga K. Ledus bērns.
Devero Dž. Pagātne tavās plaukstās.
Egle J. Svešie jeb miļeņkij ti moi. 
Judina D. Uzraksti man... vakar.
Jūna N. Viss, itin viss.
Rozenbaha L. Gaidības un radības ar prieku.