2020. gada 4. dec.

Jaunākās grāmatas.

 Jaunās grāmatas decembrī jau ir!

Bibliotēkā var iepazīties ar jaunām grāmatām, kas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem un izvēlēties to, kas interesē !
2020. gada 1. dec.

Latgales pavārgrāmata.

 Krāslavas novada dome sadarbībā ar biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs” ir izdevusi jaunu grāmatu- "Latgales pavārgrāmata". Tajā apkopotas Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes.

   


Adventes laiks.

 Advents ir četru nedēļu periods, kas sākas svētā Andreja svētkiem - 30.novembrim - tuvākajā svētdienā un ilgst līdz 24.decembra vakaram.

Adventes laiks ir gatavošanās Kristus piedzimšanas svētkiem. Tas ir kristiešu liturģiskā gada sākums, kas tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām.

Adventes vainags ir Ziemassvētku gaidīšanas simbols. Šajā laikā no egļu zariem pītajā Adventa vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Egle ir mūžīgās dzīvības simbols, bet mūsdienās vainagus veido no dažādiem dabas materiāliem. Čiekuri, rieksti un sēklas, kas kā rotājumi tiek ievīti vainagos, arī simbolizē mūžīgo dzīvi.

Adventes vainags kopumā simbolizē mūsu dvēseļu nemirstību, kā arī jaunu dzīvi, kuru mums apsola Kristus.

Vainagam ir ļoti dziļa reliģiska un simboliska nozīme. Aplis, ko veido Adventa vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Pasākumu plāns decembrī.

 


Pasākumu plāns decembrī.

1

1.12.20

“Sabiedrība un AIDS.”

Pasaules AIDS diena.  Literatūras izstāde bibliotēkā.

2

07.12.20

“Atspulgi atmiņu spoguļos.”

Rakstniekam Žanim Grīvam- 110.  

Literatūras izstāde bibliotēkā.

3

14. -21.12.20

“Lasīsim ar prieku!” Jaunākās literatūras nedēļa- apskats.

4

20.12.20

“Es nespēju klusēt.”

Rakstniecei Reģīnai Ezerai- 90. 

Literatūras izstāde bibliotēkā.

5

1.- 23.12.20

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020.

Darbs ar bērniem.

6

23.12.20 

“Pāri gadiem, cauri dzīvei.”

Rakstniecei Zentai Ērglei- 100. Literatūras izstāde bibliotēkā.

7

17.-25.12.20

Šīs dienas, pirms Ziemassvētkiem!”

Tematiskā literatūras izstāde bibliotēkā.


 

 

2020. gada 14. nov.

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas.

 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā 

 Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti bibliotēkas lietošanas noteikumi 

1.    Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai    sejas vairogs.

2.  Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

3.  Izvaltas pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, 

svētdienās , pirmdien– slēgts.

4.     Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.

5.  Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, mācībām, utml.), nevis izklaidei. Uzturēšanās laiks – 30 minūtes.

6.  Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

7.     Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

8.     Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

9.  Apmeklētāju skaits ir  ierobežots, nodrošinot vienam apmeklētājam vismaz 10m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības.

10.   Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

10.1.     Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām.

10.2.      Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

10.3.        Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24h)

 10.4.    Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

10.5.       Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

11.    Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

12. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Mainoties epidemioloģiskajai situācijas, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kartība var tikt mainīta.

Digitālie resursi.

#Ēkultūra digitālie resursi un

E-pakalpojumi.


 https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0