2021. gada 8. janv.

Darba plāns janvārī.

 

 

Janvāris.

 

1.

02.01.- 15.01.21.

Darbs pie atskaitēm, plāna sastādīšana 2021. gadam. 

2.

05.01-19.01.21.

“Lasīšana kā atpūta un izklaide!”

Plaukta jaunākās literatūras izstāde bibliotēkā bērniem.

3.

12.01.21.

“Dzīve kā ziņģe”

Komponistam Raimondam Paulam- 85. (1936.g.)   Plaukta literārā izstāde bibliotēkā.

4.

20.01.21.

“Piedzīvotais un pārdzīvotais laiks.”

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.  Tematiskā literatūras izstāde bibliotēkā.

5.

20.01.- 28.01. 21.

Jauno grāmatu nedēļa.

6.

30.01.21.

Kino režisoram Viesturam Kairišam- 50. (1971.)    Plaukta literārā izstāde bibliotēkā.

 

janvāris

 

Darbs ar BJVŽ 2020.g. dalībniekiem. (attālnāti)

 

Piedalies konkursā.

 Un atkal ir iespēja piedalīties "Virjas" rīkotajā  konkursā un pārbaudīt zināšanas Latvijas ģeogrāfijā atminot vietvārdus grāmatu nosaukumos! Atbildes sūtīt līdz 1.04.2021. Piedalies un vinnē balvu! 

Vairāk par konkursu lasi:

  http://www.virja.lv/lv/konkurssg2021_janv/2021. gada 5. janv.

Grāmatas bērniem.

2020. gada nogalē bibliotēka dāvinājumā pēc projekta  "Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" saņēma arī jaunākās grāmatiņas bērniem!
Kinohroniku kolekcija.


 

2020. gada 18. dec.

Paziņojums.

 Valdības un KM lēmums sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatību.

 No š.g. 21. decembra līdz 11. janvārim bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta!2020. gada 16. dec.

Projekts "Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām."https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/

Ziemassvētku laiks.

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm,
Tā kā ziediem debess laukā plaukt.
Zaļo egļu zaros svecēm,
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt.
Lūgsim Ziemassvētku naktij,
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet.
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru savās dvēselēs smelt.

Gada gaidītākie un burvīgākie svētki ir Ziemassvētki! 

Šajā laikā ikvienam sirdī iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma.