2018. gada 13. febr.

Meteņi Izvaltā.


"Nāc nākdams Metenīti,

 Ar to miežu plācenīti!"


13. februārī notika kopīgs iestāžu pavasara gaidīšanas pasākums- Meteņi. Piedalījās Izvaltas pašdarbnieki ģērbušies maskās- TN folkloras kopa "Izvotīši", bērnu folkloras kopa "Mozī latgalīši", Ūdrīšu folkloras kopa "Rudzutaka" un ciemiņi no Šķeltovas pagasta pamatskolas, kā arī pagasta pārvaldes iestāžu darbinieki, skolas un bērnudārza bērni, aktīvākie pagasta iedzīvotāji.
2018. gada 9. febr.

NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBA.


8. februārī bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas konkursiņš 5.- 6. klašu skolēniem.

2018. gada 6. febr.

“ Es visu mūžu mīlējusi esmu.”


Dzejniecei Ārijai Elksnei – 90.


Grāmatu izstāde veltīta dzejnieces jubilejai.
(6.02.- 14.02.)

2018. gada 31. janv.Darba plāns februārī.


Februāris.


02.02.18
BŽ 2017 bērniem noslēguma pasākums bibliotēkā.
07.02.18
Es visu mūžu mīlējusi esmu.”
Dzejniecei Ārijai Elksnei -90 (1928.- 1984.) (Lit. izst. b-kā.)
08.02.18
Skaļā lasīšana.” Pasākums b- kā 5.-6. kl. skolēniem.
08.02.18
Laikam pa priekšu.”
Franču rakstniekam Žilam Vernam-190 (1828.- 1905.) (Lit. izst. b-kā.)
13.02.18
Meteņi Izvaltā
Nāc nākdams Metenīti,
Ar to miežu plācenīti!
Kopīgs iestāžu pasākums.

2018. gada 19. janv.

Anitai Liepai- 90!"Dzīves raksti."

RAKSTNIECES ANITAS LIEPAS JUBILEJAI VELTĪTA LITERATŪRAS IZSTĀDE BIBLIOTĒKĀ

 18.01.-27.01.

2017. gada 19. dec.

Jaunas grāmatas!


Par pašvaldības līdzekļiem iegādātas jaunas grāmatas decembrī!

  

2017. gada 8. dec.

Ziemasvētki klāt!Bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde par Ziemassvētkiem gan bērniem, gan pieaugušajiem!