2024. gada 28. febr.

Grāmatu eksperti.

Vairāku mēnešu garumā Bērnu žūrijas eksperti – dažāda vecuma bērni kopā ar vecākiem un vecvecākiem lasīja, analizēja un vērtēja grāmatas.
Paldies par dalību!


 

2024. gada 22. febr.

21. februāris ‒ Starptautiskā dzimtās valodas diena.

Vienā valodā, raud visi ļaudis,
Vienā valodā, valodā tie smej.
Tikai dzimtā valoda, dzēš sāpes,
Prieku dziesmas dod, atdod pasaulei. https://www.letonika.lv/dzimtasvalodasdiena.aspx

2024. gada 21. febr.