2020. gada 4. jūl.

Lietotāju ievērībai!

No 15.07. – 19.08.
bibliotekāre atvaļinājumā.
Bibliotēka strādās otrdienās
8.00 – 17.00 !

2020. gada 1. jūl.

Pasākumi Jūlijā.


Jūlijs

04.07.20
Pagasta svētki- “Saules pinums.”
Kopīgs iestāžu pasākums. Atcelts !
08.-17..07.20
«Ar jaunības uguni.»
Rakstniecei Dzidrai Rinkulei- Zemzarei- 100 (1920.- 2007.)
Literatūras izstāde bibliotēkā.
20.- 31.07.20
Cilvēku likteņi.”
Rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei- 80 (1940.)
Literatūras izstāde bibliotēkā.
27.07.20
Pilngadības svētki-
Kopīgs iestāžu pasākums.