2012. gada 20. okt.

Jaunākās grāmatas bibliotēkas apmeklētājiem septembrī.