2020. gada 14. nov.

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas.

 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā 

 Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti bibliotēkas lietošanas noteikumi 

1.    Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai    sejas vairogs.

2.  Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

3.  Izvaltas pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, 

svētdienās , pirmdien– slēgts.

4.     Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.

5.  Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, mācībām, utml.), nevis izklaidei. Uzturēšanās laiks – 30 minūtes.

6.  Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

7.     Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

8.     Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

9.  Apmeklētāju skaits ir  ierobežots, nodrošinot vienam apmeklētājam vismaz 10m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības.

10.   Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

10.1.     Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām.

10.2.      Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

10.3.        Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24h)

 10.4.    Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

10.5.       Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

11.    Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

12. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Mainoties epidemioloģiskajai situācijas, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kartība var tikt mainīta.

Digitālie resursi.

#Ēkultūra digitālie resursi un

E-pakalpojumi.


 https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0 

2020. gada 11. nov.

11. novembris- Lāčplēša diena!


 

10. novembris- Mārtiņdiena.


Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kad varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt!
 Tā dainoja mūsu senči un šo dienu svinēja, ejot budēļos un sarūpējot bagātīgu mielastu. Gādāja gaiļa vai vērša gaļu, pīrāgus, plāceņus, zirņu bumbas, alu.
Mārtiņdiena izsenis noslēdza garu un smagu darba posmu un līdz tiem bija jābeidz rudens aršana un kulšana, lai nosvinētu arī apkūlības. Pēc Mārtiņiem beidzās arī pieguļas un ganu laiks.
 


2020. gada 10. nov.

E- GRĀMATNĪCA

 


Margaretai Mičelai- 120

 Tieši pirms 120 gadiem, 1900. gada 8. novembrī, Atlantā piedzima Margareta Mičela,  kuras vārdu pasaule uzzināja 36 gadus vēlāk, kad iznāca viņas vairāku gadu garumā tapušais ASV Pilsoņu kara episkais romāns "Vējiem līdzi". 1939. gadā romāns tika ekranizēts Holivudā, un filmas versijas grandiozie panākumi vēl vairāk vairoja rakstnieces slavu. Pasākumi novembrī.

 

Pasākumi novembrī.


Novembris.


1

08.11.20

Literatūras baudījums.”

Amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai- 120 (1900.- 1949.)

Literatūras izstāde bibliotēkā.

2

11.11.20

Lāčplēša diena.

Tematiskā literatūras izstāde un noformējums bibliotēkā.

3

12.-20.11.20

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīta tematiskā literatūras izstāde noformējums bibliotēkā.

4

17. -24.11.20

Lasīsim ar prieku!”

Jaunākās literatūras apskats.

5

24.-29.11.20

Adventes laiks. Literatūras izstāde un noformējums bibliotēkā.2020. gada 6. nov.

Dāvinājums.

 Bibliotēka saņēma  dāvinājumu, tai skaitā Dainas Kraukles grāmatu "Dienvidlatgalē austās segas", kurā var apskatīt arī mūsu pagasta daiļamata meistares Valentīnas Onzules un Ingas Onzules austās segas. Abas audējas ir centīgas sava amata pratējas un  aušanas prasmju turpinātājas. Šīs prasmes ir apguvusi arī Valentīnas meita Ilga. Kā arī var iepazīties ar Lindas Krastiņas attīstošo spēli bērniem "Atver pasauli." "Latgales pavārgrāmata."

 Recepšu krājumā „Latgales pavārgrāmata” ir apkopotas 227 receptes, kuras iesniedza 76 cilvēki no visas Latgales.  Tās ir receptes, kas mantotas no vecākiem, vecvecākiem, draugiem vai citiem līdzcilvēkiem. Grāmata sastāv no 2 daļām. 1.daļā ir apkopotas Latgales kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu tradicionālās receptes, bet 2.daļā - Krāslavas novada 5 pamattautību (latviešu, krievu, baltkrievu, poļu un ebreju), kas vēsturiski dzīvojušas šajā novadā, tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes.


www.kraslavasvestis.lv