2018. gada 27. nov.

Jaunās grāmatas bibliotēkā.

Lasītājus priecēs jaunās grāmatas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem. 

                                                                                      Judina D. Amnēzija.    
Horna M. Atgriešanās dzimtenē.
Teilore K. L. Bailes.
Eldžera K. Banķiera sieva.
Rors R. Dievišķā deja.
Makintoša K. Es ļāvu tev iet.
Hiekapelto K. Gājputni. 
Baka P. Mūžīgais brīnums.
Tīmane L. Tik daudz ko teikt. 
Kreiss R. Zaglis.
Štelmahere V. Ziemassvētku vecītis Rīgā.

2018. gada 16. nov.

Dāvinājums.

Novembrī Izvaltas bibliotēkas plauktus papildināja jaunas grāmatas -  dāvinājums.


2018. gada 7. nov.

Radoša darbnīca pamatskolas bērniem.

6. novembrī bibliotēkā notika radoša darbnīca pamatskolas visu klašu skolēniem veltīta Latvijas simtgadei- “Tautiska lellīte pašu rokām.”
2018. gada 2. nov.

Pasākumu plāns novembrī.
Novembris.

1
03.11.18
Svecīšu vakars.
"Vien atmiņas smeldzīgas par to,
kas bijis un nebūs vairs...”
Kopīgs iestāžu pasākums.
2
06.11.18
Radoša darbnīca pamatskolas visu klašu skolēniem veltīta Latvijas simtgadei. “Tautiska lellīte pašu rokām.”
3
10.11.18
Novada Folkloras kopu saiets.
Jo dziedāju , jo skanēja! ”
Kopīgs iestāžu pasākums.
4
11.11.18

Lāčplēša diena.
(Tematiskā lit. izst. un noformējums b-kā.)
5
01.-30.11.18
‘’Bērnu/Jauniešu žūrija 2018’’ Darbs ar bērniem.
6
17.11.18
Latvijai- 100!
Latvijas Rep. Proklamēšanas dienai veltīts pasākums
Latvija, Latvija- dedz gaismā mūžīgā!”
Kopīgs iestāžu pasākums.
7
30.11.18
Apsteidzis savu laiku.”
Poļu izcelsmes rakstniekam
Kazimiram Buiņickim- 230 (1788- 1878)
(Lit. izst. b-kā.)