2019. gada 12. marts

NACIONĀLĀ SKAĻĀS LASĪŠANAS REĢIONĀLĀ SACENSĪBA.

7. martā Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika Nacionālā Skaļās lasīšanas reģionālā sacensība, kurā piedalījās divpadsmit lasītāji no septiņām Dagdas un Krāslavas novada skolām.
Sacensības rezultātā 1. vietu ieguva Krāslavas pamatskolas 5. klases skolēns Emīls Grišāns, 2. vietu - Krāslavas pamatskolas 6. klases skolēns Dairis Gasperovičs, 3 vietu Izvaltas pamatskolas 6. klases skolniece Jūlija Batarāga.
 Apsveicam Jūliju!

2019. gada 6. marts

BJVŽ noslēguma pasākums.

6. martā bibliotēkā notika noslēguma pasākums BJVŽ bērniem. Visi, kas cītīgi lasīja, saņēma dāvaniņas! Paldies ekspertiem!.
2019. gada 2. marts

Pasākumu plāns martā.Marts.


09.03.19
Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ.”
Dzejniekam Vilim Plūdonim- 145 (1874.- 1940)
(Lit. izst. b-kā.)
14.03.19
Lielie lasīšanas svētki.” BŽ bērniem Lielais novada pasākums.
16.03.19
Degšana uz taisnības altāra.”
Dzejniekam Vilim Dzērviniekam- 60 (1959.- 2007)
(Lit. izst. b-kā.)
23.03.19
Es stāstu par sevi.”
Rakstniecei Aīdai Niedrai -120 ( 1899.- 1972.)
(Lit. izst. b-kā.)
25.03.19
Kom. Genocīda upuru piemiņas diena- “ Mēs varam iet caur visām mokām..”
Kopīgs iestāžu pasākums.