2022. gada 14. dec.

2022. gada 10. dec.

2022. gada 8. dec.

Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām.

Pateicoties LNB Bibliotēku attīstības centra izstrādātajai un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajai programmai “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām 2022”,  esam saņēmuši  otrā  iepirkuma posma grāmatas. 

2022. gada 2. dec.

Dzejoļu grāmatiņas svētku laikam.

 Ir atkal laiks, kad sveces ienāk mājā-

ar Adventi, tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.
Klāt atkal laiks, kad sveces aizsāk runāt
un klusā pazemībā tavās acīs lūkojas.
Ir atkal laiks, kad gaidām Ziemassvētkus,
to svēto brīnumu, ko dziļi izjūt sirds un prāts.
Klāt atkal laiks, kad līdz ar sveču ziediem
plaukst mūsu dvēselēs gaišs svētlaimības prieks!Adventes laiks.

2022. gada 1. dec.