2021. gada 30. sept.

"Miķeļdiena- rudens Saulgrieži!

 Tematiskā izstāde veltīta Miķeļdienai.

Miķeli gaidīju
Kā savu brāli:
Tas deva malciņu,
Tas kumosiņu.

Senie latvieši Miķeļdienā, 29. septembrī, atzīmēja vasaras beigas. Tie ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, atnesot tumšus vakarus un veļu laiku, kā arī sūrā darba rezultātu- novākto ražu pagrabos un klētīs.


2021. gada 29. sept.

Pasākumu plāns oktobrī.

 


 

Oktobris.

 

1.

01.10.21.

“Caur pasakām un lugām.”

Rakstniecei  Annai Brigaderei- 160. (1861.-1933.)

Plaukta literārā izstāde bibliotēkā.

2.

06.10.21

“Ceļojums laikā un telpā.”

Rakstniekam Valdim Rūmniekam- 70. (1951.)

 Plaukta literārā izstāde bibliotēkā.

3.

13.10.21

“…mēs dzīvotu citādi.”

Rakstniecei Mārai Svīrei- 85. (1936.)

Plaukta literārā izstāde bibliotēkā.

4.

19.-26.10.21

Jauno grāmatu nedēļa.

5.

30.10.21.

Šajā saltajā dienā uz savām kapsētām ejam.

Svecīšu vakars. Kopīgs iestāžu pasākums. (Ievērojot epidemioloģiskās prasības.)

6.

oktobris

Darbs ar BJVŽ dalībniekiem.

2021. gada 2. sept.