2015. gada 6. okt.

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015."

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015" arī Izvaltas bibliotēkā.