2024. gada 26. apr.

Bibliotēku nedēļas pasākums.

  25. aprīlī bibliotēkā notika sirsnīgs pasākums- tikšanās ar bijušo Izvaltas bibliotēkas vadītāju Annu Butāni.  Anna bibliotēkā nostrādāja 11. gadus. Paldies par interesanto stāstu, par kavēšanos atmiņās! Paldies visiem par kopā būšanu!2024. gada 12. apr.

Lāsmas Dzirkales rokdarbi.

 Vaļasprieks jeb hobijs ir savdabīgs brīvā laika pavadīšanas veids, tā ir  nodarbe, kurai cilvēks ziedo no darba brīvo laiku un savus personiskos līdzekļus. Katram tas ir savs un arī nodarbojoties ar vienāda veida hobiju rezultāts katram vienmēr ir atšķirīgs. 
2024. gada 11. apr.

Bibliotēkā Dānijā!

Atrodoties Dānijā  apvienoju patīkamo ar lietderīgo
un apmeklēju Vardes pilsētas bibliotēku.