2018. gada 31. janv.Darba plāns februārī.


Februāris.


02.02.18
BŽ 2017 bērniem noslēguma pasākums bibliotēkā.
07.02.18
Es visu mūžu mīlējusi esmu.”
Dzejniecei Ārijai Elksnei -90 (1928.- 1984.) (Lit. izst. b-kā.)
08.02.18
Skaļā lasīšana.” Pasākums b- kā 5.-6. kl. skolēniem.
08.02.18
Laikam pa priekšu.”
Franču rakstniekam Žilam Vernam-190 (1828.- 1905.) (Lit. izst. b-kā.)
13.02.18
Meteņi Izvaltā
Nāc nākdams Metenīti,
Ar to miežu plācenīti!
Kopīgs iestāžu pasākums.

2018. gada 19. janv.

Anitai Liepai- 90!"Dzīves raksti."

RAKSTNIECES ANITAS LIEPAS JUBILEJAI VELTĪTA LITERATŪRAS IZSTĀDE BIBLIOTĒKĀ

 18.01.-27.01.