2019. gada 14. nov.

Jaunās grāmatas novembrī!

Bibliotēkas plauktus papildināja jaunākās grāmatas, iegādātas par pašvaldības līdzekļiem.  Uz tikšanos !
2019. gada 1. nov.

Pasākumu plāns novembrī.Novembris.


1
02.11.19
Svecīšu vakars Izvaltas kapos plkst. 15.00.
Kopīgs pagasta iestāžu un iedzīvotāju pasākums.
Tematiskā literatūras izstāde bibliotēkā.
2
11.11.19
Lāčplēša diena.
Celies, Lāčplēsi, celies
Ausis tavs atmodas rīts.” (Tematiskā literatūras izstāde un noformējums bibliotēkā.)
3
12.11- 22.11.19.
Ķirbis- zelta oga!” Literatūras izstāde bibliotēkā.
4
16.11.19
Zelta gadi cilvēka un valsts mūžā!”
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums . (Kopīgs pagasta iestāžu pasākums.)
Tematiskā literatūras izstāde un noformējums bibliotēkā.
5
12.11.- 19.11.19.
Jauno grāmatu dienas.


‘’Bērnu/Jauniešu žūrija 2019 ’’
Darbs ar bērniem.