2010. gada 27. apr.

Tikšanās ar rakstnieci Santu Mežābeli.

12. maijā pl. 13.00 Izvaltas pamatskolas zālē tikšanās ar rakstnieci Santu Mežābeli.