2012. gada 21. nov.

Sandras Stivriņas rokdarbu izstāde.

Bibliotēkā novembrī apskatāma Sandras Stivriņas rokdarbu izstāde. Rokdarbi ir Sandras vaļasprieks kopš skolas gadiem un šī aizraušanās turpinās arī tagad. Sandras darbi vairākkārt bija apskatāmi pagasta pārvaldes telpās kopā ar citu rokdarbnieču darbiem, kas tika rīkotas dažādu pasākumu apmeklētājiem. Bibliotēkā ir apskatāmi Sandras tamborējumi, austie dvieļi un grīdas celiņi, kā arī krustdūrienā izšūtās glezniņas.

2012. gada 10. nov.

Bērnu Žurija 2012.

 
  
Arī šogad Izvaltas pagasta bibliotēkā bērni, jaunieši un arī vecāki varēs lasīt jaunas, skaistas un interesantas BŽ grāmatas.  Septembrī bibliotēka saņēma  grāmatu komplektu pateicoties LNB atbalsta projektam "Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa!" un tā ziedotājiem. Paldies!