2015. gada 18. aug.

Izbraukuma seminārs Valmierā.

5. augustā Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāri izbraukuma seminārā apmeklēja Valmieras integrēto bibliotēku un Valmieras pagasta bibliotēku.

2015. gada 14. aug.

Projekts "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Krāslavas novadā" arī Izvaltas bibliotēkā.