2020. gada 18. dec.

Paziņojums.

 Valdības un KM lēmums sakarā ar Covid-19 pandēmijas izplatību.

 No š.g. 21. decembra līdz 11. janvārim bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta!2020. gada 16. dec.

Projekts "Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām."https://www.biblioteka.lv/kulturas-ministrijas-atbalsts-vertigo-gramatu-iepirkumam/

Ziemassvētku laiks.

 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm,
Tā kā ziediem debess laukā plaukt.
Zaļo egļu zaros svecēm,
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt.
Lūgsim Ziemassvētku naktij,
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet.
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru savās dvēselēs smelt.

Gada gaidītākie un burvīgākie svētki ir Ziemassvētki! 

Šajā laikā ikvienam sirdī iedegas cerība un gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma.2020. gada 4. dec.

Jaunākās grāmatas.

 Jaunās grāmatas decembrī jau ir!

Bibliotēkā var iepazīties ar jaunām grāmatām, kas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem un izvēlēties to, kas interesē !
2020. gada 1. dec.

Latgales pavārgrāmata.

 Krāslavas novada dome sadarbībā ar biedrību “Latgales kulinārā mantojuma centrs” ir izdevusi jaunu grāmatu- "Latgales pavārgrāmata". Tajā apkopotas Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes.

Ar grāmatu var iepazīties arī Izvaltas bibliotēkā! Uz tikšanos!


Adventes laiks.

 Advents ir četru nedēļu periods, kas sākas svētā Andreja svētkiem - 30.novembrim - tuvākajā svētdienā un ilgst līdz 24.decembra vakaram.

Adventes laiks ir gatavošanās Kristus piedzimšanas svētkiem. Tas ir kristiešu liturģiskā gada sākums, kas tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām.

Adventes vainags ir Ziemassvētku gaidīšanas simbols. Šajā laikā no egļu zariem pītajā Adventa vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. Egle ir mūžīgās dzīvības simbols, bet mūsdienās vainagus veido no dažādiem dabas materiāliem. Čiekuri, rieksti un sēklas, kas kā rotājumi tiek ievīti vainagos, arī simbolizē mūžīgo dzīvi.

Adventes vainags kopumā simbolizē mūsu dvēseļu nemirstību, kā arī jaunu dzīvi, kuru mums apsola Kristus.

Vainagam ir ļoti dziļa reliģiska un simboliska nozīme. Aplis, ko veido Adventa vainags, kopš senseniem laikiem simbolizē mūžību un vienotību. Pasākumu plāns decembrī.

 


Pasākumu plāns decembrī.

1

1.12.20

“Sabiedrība un AIDS.”

Pasaules AIDS diena.  Literatūras izstāde bibliotēkā.

2

07.12.20

“Atspulgi atmiņu spoguļos.”

Rakstniekam Žanim Grīvam- 110.  

Literatūras izstāde bibliotēkā.

3

14. -21.12.20

“Lasīsim ar prieku!” Jaunākās literatūras nedēļa- apskats.

4

20.12.20

“Es nespēju klusēt.”

Rakstniecei Reģīnai Ezerai- 90. 

Literatūras izstāde bibliotēkā.

5

1.- 23.12.20

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020.

Darbs ar bērniem.

6

23.12.20 

“Pāri gadiem, cauri dzīvei.”

Rakstniecei Zentai Ērglei- 100. Literatūras izstāde bibliotēkā.

7

17.-25.12.20

Šīs dienas, pirms Ziemassvētkiem!”

Tematiskā literatūras izstāde bibliotēkā.


 

 

2020. gada 14. nov.

Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas.

 Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas ārkārtējās situācijas laikā 

 Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, informējam, ka no 9. novembra tiek mainīti bibliotēkas lietošanas noteikumi 

1.    Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 13 gadu vecuma obligāti jāvalkā sejas maska vai    sejas vairogs.

2.  Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus.

3.  Izvaltas pagasta bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, 

svētdienās , pirmdien– slēgts.

4.     Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes.

5.  Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšanai, rēķinu samaksai internetbankā, mācībām, utml.), nevis izklaidei. Uzturēšanās laiks – 30 minūtes.

6.  Printēšanas, skenēšanas pakalpojumi lietotājiem ir pieejami. Darbstacijas pēc katras lietošanas reizes tiek dezinficētas, lietojot vienreiz lietojamos cimdus.

7.     Bibliotēkās nenotiek nodarbības, pasākumi, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai.

8.     Lasītavas pakalpojumi nav pieejami.

9.  Apmeklētāju skaits ir  ierobežots, nodrošinot vienam apmeklētājam vismaz 10m2 no apmeklētājiem pieejamās telpu platības.

10.   Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

10.1.     Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas to ievietošanai karantīnā uz 72 stundām.

10.2.      Pēc tam  jādezinficē rokas un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

10.3.        Grāmatu un periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkā nav atļauta,  lasītavas grāmatas un preses izdevumi tiek izsniegti lasīšanai mājās (jaunākie numuri – uz laiku ne ilgāku par 24h)

 10.4.    Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu.

10.5.       Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

11.    Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, klientu apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus vai maskas.  Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiek ievietotas karantīnā uz 72 h pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas klientu apkalpošanas zālē ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

12. Noteikumi ir spēkā līdz valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Mainoties epidemioloģiskajai situācijas, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kartība var tikt mainīta.

Digitālie resursi.

#Ēkultūra digitālie resursi un

E-pakalpojumi.


 https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0 

2020. gada 11. nov.

11. novembris- Lāčplēša diena!


 

10. novembris- Mārtiņdiena.


Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kad varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt!
 Tā dainoja mūsu senči un šo dienu svinēja, ejot budēļos un sarūpējot bagātīgu mielastu. Gādāja gaiļa vai vērša gaļu, pīrāgus, plāceņus, zirņu bumbas, alu.
Mārtiņdiena izsenis noslēdza garu un smagu darba posmu un līdz tiem bija jābeidz rudens aršana un kulšana, lai nosvinētu arī apkūlības. Pēc Mārtiņiem beidzās arī pieguļas un ganu laiks.
 


2020. gada 10. nov.

E- GRĀMATNĪCA

 


Margaretai Mičelai- 120

 Tieši pirms 120 gadiem, 1900. gada 8. novembrī, Atlantā piedzima Margareta Mičela,  kuras vārdu pasaule uzzināja 36 gadus vēlāk, kad iznāca viņas vairāku gadu garumā tapušais ASV Pilsoņu kara episkais romāns "Vējiem līdzi". 1939. gadā romāns tika ekranizēts Holivudā, un filmas versijas grandiozie panākumi vēl vairāk vairoja rakstnieces slavu. Pasākumi novembrī.

 

Pasākumi novembrī.


Novembris.


1

08.11.20

Literatūras baudījums.”

Amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai- 120 (1900.- 1949.)

Literatūras izstāde bibliotēkā.

2

11.11.20

Lāčplēša diena.

Tematiskā literatūras izstāde un noformējums bibliotēkā.

3

12.-20.11.20

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīta tematiskā literatūras izstāde noformējums bibliotēkā.

4

17. -24.11.20

Lasīsim ar prieku!”

Jaunākās literatūras apskats.

5

24.-29.11.20

Adventes laiks. Literatūras izstāde un noformējums bibliotēkā.2020. gada 6. nov.

Dāvinājums.

 Bibliotēka saņēma  dāvinājumu, tai skaitā Dainas Kraukles grāmatu "Dienvidlatgalē austās segas", kurā var apskatīt arī mūsu pagasta daiļamata meistares Valentīnas Onzules un Ingas Onzules austās segas. Abas audējas ir centīgas sava amata pratējas un  aušanas prasmju turpinātājas. Šīs prasmes ir apguvusi arī Valentīnas meita Ilga. Kā arī var iepazīties ar Lindas Krastiņas attīstošo spēli bērniem "Atver pasauli." "Latgales pavārgrāmata."

 Recepšu krājumā „Latgales pavārgrāmata” ir apkopotas 227 receptes, kuras iesniedza 76 cilvēki no visas Latgales.  Tās ir receptes, kas mantotas no vecākiem, vecvecākiem, draugiem vai citiem līdzcilvēkiem. Grāmata sastāv no 2 daļām. 1.daļā ir apkopotas Latgales kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu tradicionālās receptes, bet 2.daļā - Krāslavas novada 5 pamattautību (latviešu, krievu, baltkrievu, poļu un ebreju), kas vēsturiski dzīvojušas šajā novadā, tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes.


www.kraslavasvestis.lv

2020. gada 23. okt.

Lietotāju ievērībai!

 CIEN. BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJI!

LŪGUMS

IENĀKT UN UZTURĒTIES

BIBLIOTĒKĀ

SEJAS MASKĀS.

 https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/nosacijumi-kulturas-norisu-organizesanai-no-14-oktobra-5847#gsc.tab=0


 

Jaunās grāmatas oktobrī!

Bibliotēkā var iepazīties ar jaunākām grāmatām, kas iegādātas par pašvaldības līdzekļiem.

Uz tikšanos bibliotēkā! 
2020. gada 20. okt.

Uldim Ģērmanim - 105

 Uldis Ģērmanis: "Mēs uzvarējām ar savu garu un prātu."

Uldis Ģērmanis bija latviešu vēsturnieks un rakstnieks. Lietotāju ievērībai!

 13. oktobrī valdības sēdē pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskāsdrošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Grozījumi noteikumos paredz, ka no 14. oktobra sejas maskas būs jālieto ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram, apmeklējot dievkalpojumu. Kā arī obligāti jāievēro distancēšanās prasības un noteiktās higiēnas prasības. 

Domāsim par savu un līdzcilvēku veselību! 

Jānim Rokpelnim- 75

 Literatūras izstāde bibliotēkā veltīta Jāņa Rokpelņa 75 dzimšanas dienai!

Jānis Rokpelnis(1945) -  dzejnieks un atdzejotājs. 2020. gada 14. okt.

Grāmatu burtošanas konkurss!

 Konkursā jāatpazīst grāmatas, kurām mainīta burtu secība autora/es vārdā, uzvārdā un grāmatas nosaukumā.


Grāmata „Dienvidlatgalē austās segas.”

 8. oktobrī grāfu Plāteru pils pagalmā notika grāmatas „Dienvidlatgalē austās segas” atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja  krājuma nodaļas vadītāja, grāmatas autore Daina Kraukle. Uz pasākumu bija aicinātas  arī audējas no vairākiem pagastiem, kuru segas tika apzinātas un iekļautas grāmatā. Kā arī uz pasākumu bija  aicināta un tajā piedalījās Izvaltas daiļamata meistare Valentīna Onzule. Paldies viņai par milzīgo darbu amata prasmju saglabāšanā un nodošanā nākamai paaudzei.


2020. gada 1. okt.

Pasākumi oktobrī.Oktobris.


1

02.10.20

Dzeja visai pasaulei.”

Dzejniekam Jānim Rokpelnim- 75 (1945.)

Literatūras izstāde bibliotēkā.

2

04.10.20

Pret vientiesību un muļķību.”

Vēsturniekam un rakstniekam Uldim Ģērmanim- 105 (1915.- 1997.)

Literatūras izstāde bibliotēkā.

3

13.-17.10.20

Jaunākās literatūras apskats.

4

19.-24.10.20

Rudentiņ, bagāts vīrs, daudz tu vedi vezumā.”

Rudens ražas un dabas veltes.

Literatūras izstāde bibliotēkā.

5

23.10.20

Skola prātam un sirdij.”

Itāļu rakstniekam Džanni Rodāri- 100 (1920.- 1980.)

Literatūras izstāde bibliotēkā.

2020. gada 26. sept.

26. septembris- Eiropas valodu diena!


 Eiropas Valodu diena tiek svinēta 26. septembrī no 2001. gada un jau kopš tās pirmsākumiem tajā iesaistījās miljoniem cilvēku.

Pēc Eiropas Valodu gada veiksmīgās norises Eiropas Padome pasludināja Eiropas Valodu dienu, ko rosināja svinēt katru gadu 26. septembrī.

Tās mērķis ir cildināt valodu daudzveidību un aicināt cilvēkus turpināt valodu apguvi mūža garumā. Eiropa ir valodām bagāta – tajā ir vairāk nekā 200 Eiropas valodu un daudz vairāk valodu, kuras runā ģimenēs, kas cēlušās no citiem kontinentiem. Tas ir resurss, kura vērtība jāapzinās, jāizmanto un jāsaglabā. Valodu apguve ir ieguvums gan jauniem, gan gados vecākiem cilvēkiem – nekad nevar būt par vēlu sākt mācīties kādu valodu un izbaudīt valodas prasmju sniegtās iespējas. Pat ja zināt tikai dažus vārdus tās valsts valodā, kuru apmeklējat, jūs daudz ātrāk varat iegūt jaunus draugus un paziņas, izveidot nepieciešamos kontaktus.


Mazie lasītāji!

 Bibliotēkā tiekamies ar mazajiem lasītājiem, nu jau pēc skolas nodarbībām! Bērnus interesē BJŽ grāmatas.Dāvinājums.

 Bibliotēkas plauktus papildināja  dāvinājums- grāmatas krievu valodā. Uz tikšanos bibliotēkā!

2020. gada 9. sept.

Vladimiram Kaijakam- 80!

 Literatūras izstāde.

Vladimirs Kaijaks (īstajā vārdā Kārlis Laimonis Lazdovskis (līdz 1959), Kārlis Bendrups (1959–1970), kopš 1970. gada vārda un uzvārda vietā lietots pseidonīms; 1930–2013) – rakstnieks. Vairāku romānu un stāstu krājumu autors.
Melānijai Vanagai-155!

Literatūras izstāde.

Melānija Vanaga (1905–1997), rakstniece. Kultūrvēsturiskas epopejas septiņās grāmatās "Dvēseļu pulcēšana" (1993–1999) autore. Grāmatas stāsta par latviešu tautas vēsturē svarīgiem notikumiem no 17. gadsimta līdz mūsdienām. Plaši atspoguļots 20. gadsimts. Stāstījumu papildina dokumenti, ļaužu atmiņas, teikas, vēsturiski, ģeogrāfiski un etnogrāfiski fakti. Grāmata "Veļupes krastā" ir viens no spilgtākajiem Sibīrijas izsūtījuma tēlojumiem latviešu literatūrā."Lasīt- tas vienmēr ir svarīgi!"

 8. septembris – Starptautiskā lasītprasmes un rakstpratības diena. Bibliotēkā var apskatīt jaunākās bērnu un jauniešu literatūras izstādi, izvēlēties sev tīkamu grāmatu ar ko lietderīgi pavadīt laiku. Nāc, iepazīsties, izvēlies! 


Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020.

 Bibliotēkā ir iespēja iepazīties ar BJVŽ 2020 grāmatu kolekciju un  saņemt bukletus. Šogad bibliotēka piedalās programmā uz atvieglotiem noteikumiem. Tika saņemti plakāti un bukleti bez grāmatu kolekcijas. Bibliotēka  neorganizē bērnu un jauniešu vērtējumu sniegšanu elektroniskajā anketā. Dažas no grāmatu kolekcijas tika iegādātas par pašvaldības līdzekļiem! Uz tikšanos bibliotēkā!