2022. gada 31. aug.

Pasākumu plāns septembrī.

 


Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

3.09.2022.

Dzejniecei

Lijai Brīdakai-90.

Literatūras izstāde.

 

 

7.09.2022.

„Lai burciņas pilnas!” 

Derīgo padomu stunda. 

Literatūras izstāde.

 

 

9.-16.2022.

“Izvaltas pagasta vēstures lappuses šķirot!”

Novadpētniecības rubrika.

 

Publikācija emuārā un  Facebook.

29.09.2022.

 

Miķeļdiena.

“Miķelītis mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku.”

Literatūras izstāde. (22. -29.09. 2022.)

 

16.-23.09.2022.

Jauno grāmatu apskats.

Jaunākās literatūras izstāde.

01.- 30.09.2022.

Darbs ar  BJVŽ dalībniekiem.

 

Grāmatu popularizēšana un bērnu iesaistīšana programmā.

 


1. septembris- Zinību diena!


 

2022. gada 11. aug.

2022. gada 10. aug.

Pasākumi augustā.

 

                              

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

Atbildīgais

Norises vieta

02.08.2022.

Rakstniecei

Saulcerītei Viesei- 90.

 

Literatūras izstāde.

 

Vita Japiņa

Izvaltas pagasta bibliotēka

24.08.2022.

 

 

Rakstniekam

 Paulu Koelju- 75.

Literatūras izstāde. (10. -26.08. 2022.)

 

 

Vita Japiņa

 

Izvaltas pagasta bibliotēka

09.- 24.08.2022.

Iepazīsimies ar jauno BJVŽ 2022 grāmatu kolekciju.

Jauno grāmatu apskats-izstāde.

Vita Japiņa

Izvaltas pagasta bibliotēka

17.-25.06.2022.

Jauno grāmatu apskats.

Jaunākās literatūras izstāde.

Vita Japiņa

Izvaltas pagasta bibliotēka