2021. gada 16. jūl.

Paziņojums. No 15. 07. - 17. 08. 

bibliotekāre atvaļinājumā!

Bibliotēku varēs apmeklēt otrdienās-

( 20. un 27. jūlijā, 3. un 10. augustā.)

2021. gada 7. jūl.

Konkurss “Grāmatu lappušu detektīvs!”

SIA  "Virja LK"  aicina piedalīties jaunā konkursā, kļūt par detektīvu, kas, uzmetot aci lappuses attēlam vai tā fragmentam, spēj nosaukt īsto grāmatu.

Vairāk par konkursu:

Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2021.

 Izvaltas pagasta bibliotēka  aicina visu vecuma grupu bērnus un arī vecākus iesaistīties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” jaunās grāmatu kolekcijas lasīšanā. 

Nāc, iepazīsties, izvēlies, lasi un vērtē! 


Ar grāmatu kolekciju var iepazīties:

ttps://www.lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2805-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2021-gada-gramatu-kolekcija


2021. gada 1. jūl.

Pasākumu plāns jūlijā.

 

Datums

Pasākuma veids, temats un nosaukums

Īss pasākuma apraksts (mērķis, rezultāti)

 

 03.07.21


2.07.-10.07.21. 

 

“Saules pinums. ”

Pagasta svētki. 

Kopīgs iestāžu pasākums.

 “Mans dzimtais pagasts.”

 

 

 (pārcelts uz 24.07.)

 

Novadpētniecības materiālu izstāde bibliotēkā.

 

20.07.21.

 “Dzīve kā romāns.”

Rakstniecei Monikai Zīlei- 80.

 

Plaukta literatūras izstāde bibliotēkā.

 

15.-22.07.21.

 

Jauno grāmatu nedēļa.

 

Jaunākās literatūras izstāde- apskats bibliotēkā. 

6.07.-27.07.21.

“Izlasi brīvlaikā!”

Darbs ar bērniem. 

 

Plaukta  literatūras izstāde bibliotēkā.

Visu mēnesi.

Darbs ar BJVŽ 2021 programmas dalībniekiem.