2016. gada 17. jūn.

11. un 12. jūnijā bibliotēku darbinieki piedalījās Krāslavas novada CB organizētaja 2 dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltkrievijas Republikas Nacionālo bibliotēku Minskā un Nesvižas pili.
2016. gada 8. marts

VID e- pakalpojumi.

8. martā Izvaltas pagasta bibliotēkas telpās notika VID "e- busiņa" seminārs. VID speciālisti palīdzēja apgūt VID e- pakalpojumus, paskaidroja   interesesntiem, kā  iesniegt Gada ienākumu deklarāciju elektroniski.
2016. gada 12. febr.

Bērnu-jauniešu- vecāku žurija.

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums.
Bērni par centīgu grāmatiņu lasīšanu un vērtēšanu saņēma pateicības rakstus un nelielas dāvaniņas.2016. gada 19. janv.

Barikādēm- 25.

Šogad aprit 25 gadi kopš 1991. gada barikādēm, kad Baltijas valstu iedzīvotāji apvienojās kopīgam un cēlam mērķim. Latvijas iedzīvotāji veidoja barikādes, lai nosargātu stratēģiski svarīgākos objektus no iespējamā PSRS karaspēka uzbrukuma.

2016. gada 8. janv.

Maestro Raimondam Paulam- 80.


2016.gada 12.janvārī   komponistam Raimondam Paulam  80 gadi. Skaists un ražīgs mūžs. Maestro jubilejai veltīta tematiskā izstāde Izvaltas pagasta bibliotēkā.