2018. gada 25. apr.

"Ciemos pie grāmatiņām".

24. aprīlī Izvaltas bibliotēkā ciemos pie grāmatiņām nāca bērnudārza bērniņi ar audzinātāju. Bērni iepazinās ar bibliotēku, apskatīja grāmatiņas, kā arī apskatīja rokdarbu izstādi un katrs izvēlējās sev skaistākos cimdiņus!  
2018. gada 20. apr.

Jaunas grāmatas aprīlī.

Aprīlī bibliotēkas plauktos jaunas grāmatas, iegādātas par pašvaldības līdzekļiem. 


Bula R.  Atpakaļceļš.
Dikērs Ž. Baltimori.
Eskenss A. Dzīve, kuru aprokam.
Seleckis V. Kolimas asiņainais zelts.
Seleckis V. Memoranda mednieki.
Nolla Dž. Laimīgā meitene.
Gaile I. Neredzamie.
Čemberlena D. Nozagtā laulība.
Hendriksa G. Sieva starp mums.
Plūcis R. Sieviete ar pistoli.
Druss G. Svētās grēcinieces dienasgrāmata.
Sīmsne I. Svētlaimes medniece.
Horsts Dž. L. Ziemā slēgts.
Stīla J. Putniņa Toma stāstu grāmata.


2018. gada 17. apr.

Rokdarbi joprojām aktuāli!

Bibliotēku nedēļa.

Izvaltas bibliotēkā līdz 30. aprīlim, bibliotēku nedēļas ietvaros, ir apskatāma daiļamata meistares, Ingas Onzules rokdarbu izstāde.
  Inga jau daudzus gadus nodarbojas gan ar aušanu, gan  adīšanu. Izstādē var apskatīt austās jostas, rakstainos cimdus un zeķes, kā arī literatūras izstādi. Grāmatās un žurnālos var iepazīties ar adīšanas tehniku un izvēlēties rakstiņus adīšanai. 2018. gada 12. apr.

Literatūras izstāde "Manai tautai vien!"

Ievai Akurāterei - 60.

Ieva Akurātere ir populāra latviešu dziedātāja un aktrise, leģendārās rokgrupas "Pērkons" soliste. 1988. gada festivālā "Liepājas Dzintars" izpildīja dziesmu "Manai tautai", kļūstot par vienu no dziesmotās revolūcijas simboliem. Karjeras laikā iesaistījusies vairākos muzikālajos projektos. 2009. gadā iesaistījās arī politikā, pārstāvot Pilsonisko savienību.