2019. gada 27. sept.

Pasākumi oktobrī.

                   
                    Oktobris
1
04.10.19
Skolotāju diena- Lielais, paldies, skolotājiem skan!!”
Kopīgs iestāžu pasākums. Skolotāju sveikšana.
2
27.09.19- 11.10.19
Sandras Stivriņas krustdūrienā izšūto rokdarbu izstāde.
3
04.10.19
Starptautiska dzīvnieku diena.
Mans mīlulis!”
Pasākums bērniem bibliotēkā.
4
Oktobris
‘’Bērnu/Jauniešu žūrijas 2019’’ 
 Darbs ar bērniem.
5
15.10.19
Satikt savu grāmatu,
Kā satikt savu cilvēku.”
Rakstniecei Norai Ikstenai- 50. (1969)
(Lit. izst. b-kā.)2019. gada 13. sept.

Jaunākās grāmatas septembrī.

Septembrī par pašvaldības līdzekļiem iegādātās grāmatas papildināja bibliotēkas plauktus! Lielākā daļa no grāmatu kolekcijas BJVŽ grāmatiņas. Bērni var piedalīties un izlasīt sava vecuma grupai atbilstošās  grāmatas! Laipni gaidīti bibliotēkā!
2019. gada 3. sept.

Pasākumi septembrī.Septembris.

1
01.09.19
Zinību diena! Kopīgs iestāžu pasākums.
2
06.09.19
Zaļās zāles zemē.”
Rakstniekam Uldim Plotniekam— 85. (1924.- 1979.)
(Lit. izst. b-kā.)
3
septembrī
‘’Bērnu/Jauniešu žūrijas 2019’’ iepazīšanās ar jauno grāmatu kol.
4

Dzejas stunda „Sirds plaukstās dzeja skan!”
Sadarbībā ar skolu.
5
29.09.19
Eiropas valodu diena.
(Lit. izst. b-kā.)
6
28.09.19
Miķeļdiena.
Pašdarbnieku balle.
Folkloras kopu saiets.
Kopīgs iestāžu pasākums.