2017. gada 24. apr.

Aistas Skudras portreti.

  No 24.04. -  13.05.  Izvaltas bibliotēkā apskatāma Aistas Skudras portretu izstāde.

 

 

2017. gada 12. apr.

“Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80”.


Izvaltas  bibliotēkā no 12. līdz 26.aprīlim apskatāma grāmatu izstāde “Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80”.


Pirmā tikšanās bibliotēkā!

12. aprīlī Izvaltas bibliotēkā ciemojās Izvaltas pirmskolas bērnu iestādes bērniņi ar audzinātāju Regīnu Leikumu!  Mazie ķipari iepazinās ar bibliotēku, apskatīja jaunās grāmatiņas. Lielākie bērni jau mācās lasīt, tāpēc audzinātāja paņēma grāmatiņas līdzi lasīšanai.

 


 

Skaidrītes Rubenes rokdarbu izstāde.

No 11. aprīļa Izvaltas bibliotēkā ir apskatāma rokdarbnieces Skaidrītes Rubenes tamborētu un adītu darbiņu izstāde.

 

 

2017. gada 4. apr.

Pamatskolas bērnu darbiņi.

No 4.-11 aprīlim Izvaltas bibliotēkā varēs apskatīt Izvaltas pamatskolas bērnu darbiņus "Putni."