2013. gada 27. sept.

Fotoizstāde.

Septembrī bibliotēkā bija apskatāma pasākumu  fotoizstāde pagasta iedzīvotājiem projekta ietvaros "Soli tālāk."
Projekts tiek īstenots ar Sorosa Fonda- Latvija, atvērtās sabiedrības fondu (Open Societyfounndations- OSF) atbalstu un Krāslavas novada atbalstu un finansējumu.
Projekta vadītāja Izvaltas pamatskolas skolotāja Inga Leikuma.