2018. gada 20. jūl.

2018. gada 14. jūl.

Bibliotēkas lietotāju ievērībai!


Bibliotekāres atvaļinājuma laikā,

no 16. jūlija līdz 20. augustam,

bibliotēku varēs apmeklēt

piektdienās no 8.00- 17.00 

(pusd. p. 12.00- 13.00) ! 


2018. gada 13. jūl.

Pasākumu plāns jūlijā.


Jūlijs

1

9.- 21.07.18.

Vasara- burvīgais ogu laiks.” (Lit. izst. b-kā.)

2

17.07.18

Esmu dzimis Rīdzinieks!”Rakstniekam Aivaram Kļavim-65 (1953) ( Lit. izst. b-kā.)

3
28.07.18
Pagasta svētki- “Saules pinums.”
Kopīgs iestāžu pasākums.

12.00- Mākslinieces Ļubovas Tarļeckas gleznu izstādes atklāšana bibliotēkā..