2018. gada 8. sept.

Dabas aizsardzības pārvaldes dāvinājums.


1.  Laime B. Piejūra, smiltāji un  virsāji.  
2.  Urtāns A. Upes un ezeri. 
3.  Rūsiņa S. Dabiskās pļavas un  
                 ganības. 
4.  Priede A. Purvi, avoti un avoksnāji.   
5. Čakare I. Iežu atsegumi un alas. 
6.  Ikauniece S. Meži. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru